Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji

  1. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta, kierowników komórek organizacyjnych Komendy, zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu funkcjonariuszy i pracowników.
  2. Zadania i kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji określają odrębne przepisy wydane przez Komendanta.
  3. Komendant może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy i pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji i do współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w określonym zakresie.
  4. Komendant może powoływać stałe lub doraźne nieetatowe zespoły lub komisje i wyznaczać funkcjonariuszy lub pracowników odpowiedzialnych za koordynację pracy w tych zespołach lub komisjach.

Komendant Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 

1) Wydziałem Kryminalnym;

2) Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia;

3) Zespołem Administracyjno – Gospodarczym;

4) Zespołem Łączności i Informatyki;

5) Zespołem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Jednoosobowym Stanowiskiem d/s Prasowo – Informacyjnych.

  

 

I Z-ca Komendanta Powiatowego sprawuje bezpośredni nadzór nad: 

 

1) Wydziałem Prewencji;

2) Wydziałem Ruchu Drogowego;

3) Posterunkiem Policji w Drohiczynie;

4) Posterunkiem Policji w Dziadkowicach;

5) Posterunkiem Policji w Nurcu-Stacji.

   

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych regulujeRegulamin KPP w Siemiatyczach

Metryczka

Data publikacji 04.11.2008
Data modyfikacji 24.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Mikulski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry