Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
  3. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Metryczka

Data publikacji 06.11.2008
Data modyfikacji 24.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry