Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach
 

1. Kierownictwo
2. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych
3. Wydział Kryminalny
4. Wydział Prewencji
5. Wydział Ruchu Drogowego
6. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
7. Zespół Administracyjno – Gospodarczy
8. Zespół Łączności i Informatyki
9. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
10. Posterunek Policji w Drohiczynie
11. Posterunek Policji w Dziadkowicach
12. Posterunek Policji w Nurcu - Stacji.
   

Metryczka

Data publikacji 15.10.2008
Data modyfikacji 24.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Wiktor Trusiewicz Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry